Статистика Києва

Статистична інформація міста Київ

Календар оприлюднення статистичної інформації у 2020 році

Демографічна та соціальна статистика

       Населення та міграція

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)

Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячна інформація)

Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (щомісячна інформація)

Населення (1995-2019рр.)

Міграційний рух населення м.Києва

Методологічні пояснення

  

 Ринок праці

       Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці (2000-2019рр.)

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

Робоча сила за статтю та місцем проживання (щорічна інформація)

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація)

Попит та пропозиція робочої сили (щомісячна інформація)

Зареєстроване безробіття (щомісячна інформація)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячна інформація)

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (2000-2012рр.)

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (2000-2011рр.)

Методологічні пояснення

 

       Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 січня) (2000-2019рр.)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2019рр.)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2019рр.)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна їнформація)

Кількість штатних працівників за районами (щоквартальна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників за районами (щоквартальна інформація)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за районами (щоквартальна інформація)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012рр.)

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати

Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати

Методологічні пояснення

 

       Освіта

 

Заклади дошкільної освіти (1995-2019рр.)

Заклади загальної середньої освіти на початок (1995-2019рр.)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2019рр.)

Заклади вищої освіти (1995-2019рр.)

Методологічні пояснення

 

       Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров`я (1995-2017рр.)

Медичні кадри (1995-2017рр.)

Захворюваність населення (1995-2017рр.)

Методологічні пояснення

 

       Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (2010-2019рр.)

Структура сукупних витрат (2010-2019рр.)

Структура сукупних ресурсів (2010-2019рр.) 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2018рр.) 

Диференціація життєвого рівня населення (2010-2018рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010-2018рр.) (раз на 2 роки)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010-2019рр.)

Методологічні пояснення 

 

       Соціальний захист

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів на початок (1996-2018рр.)

Кількість усиновлених дітей (2000-2017рр.)

Методологічні пояснення

 

       Населені пункти та житло

Житловий фонд (1995-2019рр.)

Методологічні пояснення

 

       Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995-2017рр.)

Методологічні пояснення

 

       Культура

Заклади культури та мистецтва (1995-2017рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995-2017рр.)

Методологічні пояснення     

 

 Економічна статистика

       Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

Методологічні пояснення

Доходи населення (2013-2019рр.)

Доходи та витрати населення м.Києва (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

 

  Економічна діяльність

       Діяльність підприємств

         Розвиток підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Показники діяльності суб`єктів господарювання з розподілом за їх розмірами (щорічна інформація)

Кількість суб’єктів господарювання за районами

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за районами

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за районами

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за районами

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Показники діяльності підприємств за районами (щорічна інформація)

Обсяг реалізаваної продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності промисловості

Методологічні пояснення

         Фінанси

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за районами (щорічна інформація)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами  економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної  діяльності промисловості (щорічна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (щомісячна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

Методологічні пояснення

      

       Послуги

Обсяг реалізованих послуг по м.Києву (щоквартальна інформація)

 

       Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, за районами (щоквартальна інформація)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2019рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за районами (щорічна інформація)

Торгівля (1990-2015рр.)

Основні показники роздрібної торгівлі (2017) (щорічна інформація)

Кількість бірж на початок року (2003-2015рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (щоквартальна інформація) 

Методологічні пояснення

 

       Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2019рр.)(річні показники)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2019рр.)(річні показники)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2019рр.)(річні показники)

Капітальні інвестиції (щоквартальна інформація)

Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація)

Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2010-2013рр.)

Інвестиції в основний капітал (1995-2011рр.)

Методологічні пояснення

     

       Сільське, лісове та рибне господарство

            Сільське господарство

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2019рр.)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в  підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

Лісове господарство та мисливство

                 Лісове господарство

Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами (щорічна інформація)

Відтворення лісів (2010-2019рр.)

Загибель лісових насаджень за причинами (щорічна інформація)

Заготівля деревини за породним складом деревостанів (щорічна інформація)

Заготівля деревини за системами та видами рубок (щорічна інформація)

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2019рр.)

Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010–2019рр.)

Лісові пожежі по містах обласного значення та районах (щорічна інформація)

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017рр.)

                 Мисливство

Кількість мисливських тварин та їх добування (щорічна інформація)

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (щорічна інформація)

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами (щорічна інформація)

Основні показники ведення мисливського господарства (1991-2017рр.)

Методологічні пояснення

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (1995-2016)

Рибне господарство у 2014 році (щомісячна інформація)

Рибне господарство (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Енергетика

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічна інформація)

Використання палива (щомісячна інформація)

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічна інформація)

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників (щорічна інформація)

Запаси палива (щомісячна інформація)

Використання та запаси палива (щорічна інформація)

Постачання та використання енергії (щорічна інформація)

Методологічні пояснення

             

       Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за видами діяльності за період з початку року (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2013-2019рр.)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності уточнені дані (2010-2017рр.)

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (остаточні дані) (щорічна інформація)

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)

Виробництво промислової продукції за видами (2003–2018рр.)

Методологічні пояснення

 

       Будівництво

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель за районами (щоквартальна інформація)

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами (щорічна інформація)

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019рр.)

Загальна площа та кількість квартир  прийнятих в експлуатацію житлових будинків (2010-2018рр.)

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004-2015рр.)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995-2012рр.)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

 

Введення в експлуатацію житла (1995-2011рр.)

Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

Вартість основних засобів м.Києва (2000-2010рр.)

Методологічні пояснення

 

       Транспорт

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів (щомісячна інформація)

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячна інформація)

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (щорічна інформація)

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (щорічна інформація)

Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (щорічна інформація)

Транспорт (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Туризм

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2010рр.)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017рр.)

Колективні засоби розміщування (2011-2019рр.)

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2019рр.)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2019рр.)

Методологічні пояснення

 

       Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2019рр.)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2019рр.)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (щорічна інформація)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за районами (щорічна інформація)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (шорічна інформація)

Утворення та поводження з відходами (1995-2018)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічна інформація)

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів (щорічна інформація)

Утворення відходів за районами (щорічна інформація)

Поводження з відходами за районами (щорічна інформація)

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів за районам (щорічна інформація)

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (щорічна інформація)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів (щорічна інформація)

 

 

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році

Утворення та поводження з відходами у 2016 році

 

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019рр.)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (щорічна інформація)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за районами (щорічна інформація)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019рр.)

 

Методологічні пояснення

 

       Зовнішньоекономічна діяльність

          Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 1994–2014 роки (річні дані)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 19942014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці м.Києва за 20092014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці м.Києва за 20092014 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці м.Києва за видами економічної діяльності за 20092014 роки


Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності/Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 2015–2019 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці м.Києва за 2015–2019 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці м.Києва за видами економічної діяльності за 2015–2019 роки

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в м.Києві (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у м.Києві за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у м.Києві за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у м.Києві за районами (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з м.Києва (щоквартальна інформація)

 

Методологічні пояснення

Повідомлення про припинення публікацій щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними

Товарна структура зовнішньої торгівлі м.Києва (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі м.Києва за уточненими річними даними

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами(1996-2019)

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами м.Києва (щоквартальна оперативна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами м.Києва (щоквартальна оперативна інформація)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу м.Києва

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами м.Києва

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2019)

 

 

Методологічні пояснення

 

       Ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги  (2007-2019) (грудень до грудня попереднього року)

Методологічні пояснення

 

           

       Наука, технології та інновації

          Наука

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (щорічна інформація)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (щорічна інформація)

Науково-технічна діяльність (піврічна інформація)

Наукові кадри та кількість організацій (1995-2015рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015рр.)

          Інноваційна діяльність промислових підприємств

Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2019рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (2007-2019рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2019рр.)

Методологічні пояснення

 

       Інформаційне суспільство

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (щоквартальна інформація)

Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку (щоквартальна інформація)

Кількість поштових відправлень (2000-2018рр.)

Методологічні пояснення

 

 

 

          

Багатогалузева статистична інформація

       Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Києва